ngư dân

Chuyện về những ngư dân kiên cường ở Lý Sơn

Chuyện về những ngư dân kiên cường ở Lý Sơn

– Người hai lần, người ba – bốn lần bị tàu cá Trung Quốc tấn công, bị cướp hết ngư lưới cụ, bị thương nguy hiểm đến tính mạng… nhưng những ngư dân Lý Sơn vẫn kiên cường bám biển. Từ bao đời nay, người dân Lý Sơn đã có mặt trên những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam như Trường Sa, Hoàng Sa. Ngày nay, sự kiên cường bám biển của ngư dân Lý Sơn trên những vùng biển đó đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, giữ vững …

Xem chi tiết ...

| Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện về những ngư dân kiên cường ở Lý Sơn