Theo đó, ở huyện này có gần 150 ha hành, đậu xanh và một số cây trồng khác đang trong giai đoạn phát triển nhưng thiếu nước tưới nên héo rũ và có nguy cơ mất mùa. Ông Võ Xuân Giáp ở thôn Đông, xã An Vĩnh cho biết gia đình ông trồng khoảng 2.000 m2 hành trong giai đoạn tạo củ nhưng do thiếu nước nên phải đào giếng. Để đào mới một giếng nước cần 30-50 triệu đồng nhưng nhiều giếng dù đào sâu 15-20 m vẫn không gặp được nước ngầm nên phải lấp bỏ.