S-allyl-L-cysteine

Chế tác tỏi đen Lý Sơn

Chế tác tỏi đen Lý Sơn

Một nhóm nghiên cứu ở học viện Quân y vừa cho biết tỏi đen có nhiều giá trị ứng thương mại. Đây là một tin vui với người trồng tỏi. Nhóm nghiên cứu ở học viện Quân y do TS Vũ Bình Dương làm chủ nhiệm vừa thực hiện thành công đề tài “Nghiên cứu lên men tạo tỏi đen từ tỏi Lý Sơn và đánh giá tác dụng sinh học của sản phẩm tạo ra“, nhằm tăng giá trị ứng dụng thương mại của tỏi đen, góp phần chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và giúp người trồng tỏi nhận được …

Xem chi tiết ...

| Chức năng bình luận bị tắt ở Chế tác tỏi đen Lý Sơn